Eurotech erbjuder anpassade lösningar för en välfungerande avbrottsfri strömförsörjning.

Vi söker  Elektriker!

Är DU den vi letar efter?

E

Eurotech

Eurotech AB är specialister inom hela området säker strömförsörjning. Vi tillhandahåller UPS:er från 400 VA till 6,4 MVA som skyddar effektivt mot strömavbrott och störningar på elnätet. Våra produkter täcker in allt från den enskilda datorn till kompletta datorhallar eller sjukhus. Vi har över 1000 serviceavtalskunder och mer än hälften av Sveriges alla kommuner. 
E

Vad vi erbjuder

Avbrottsfri kraft

UPS’er för Era behov. Vi har produkter från 400VA till 6,4MVA.

Solceller och UPS

Att kunna lagra sin egenproducerade solenergi tror vi starkt på.

Reservkraft

Reservkraft är ett sätt att säkra elförsörjningen under lång tid.

Projektering

Att dimensionera sin nya anläggning kan vara tidskrävande och svårt. Vi hjälper Er.

Finansiering

Att hyra sin utrustning är både flexibelt och kostnadseffektivt.

Service

Service, installation och övervakning av Er anläggning.

© 2019 Eurotech Sire System AB.

Mallslingan 20A, 187 66 Täby

Metallgatan 4C, Alingsås