BatterX – Home Series 3-10kW

Energy mix

BatterX® är en ny och unik produkt för energimarknaden. Huvudidén är att sätta en avbrottsfri strömförsörjning i mitten av en kontrollerbar mångsidig energilösning: UPS + Energilagring + Solceller/förnybar energi. På så sätt genererar systemet synergier och fördelar som inte kan hittas varken i UPS eller i lagringslösningar eller PV-installationer. Det är kombinationen av flera kraftkällor som skapar ytterligare fördelar. Resultatet av flera aktiva strömkällor i mixen (enligt bilden nedan), gör slutanvändaren oberoende av enbart en strömkälla.

Solenergi

I kombination med en PV-installation är solenergi den primära energikällan för att förse lasten med stabil och avbrottsfri kraft. Det laddar också batterierna.

Batterilagring

Med vår unika och modulära teknik kan vi ge mycket stora lagringskapaciteter. I kombination med solenergi kan vi mäta och skydda dig under många timmar eller dagar.

Grid energy

Nätet levererar endast belastningen när solenergi- och / eller batterienergin inte är tillräckligt stark eller inte tillgänglig. Partiell nätförsörjning hanteras av Energy Flow Manager (EFM).

 

Beskrivning

© 2019 Eurotech Sire System AB.

Mallslingan 20A, 187 66 Täby

Metallgatan 4C, Alingsås