Environmental sensors

Netmans miljösensorer övervakar och registrerar miljöförhållanden samt aktiviteter i skyddade områden och i de lokaler där UPS-enheten är installerad.

Miljögivarna möjliggör omfattande kontroll och hantering av miljön runt UPS genom att övervaka temperaturen, fuktigheten, utlösande enheter som fläktar eller lås och kommunicera värdena via web, SNMP och via PowerShield³-programvaran.

 

Beskrivning
  • Följande sensorer är tillgängliga:

    -55 +125 ° C Temperatursensor

    -55 +125 ° C Temperatur och 0-100% fuktighetssensor

    -55 +125 ° C Temperatur och I / O digital 0-12 Vdc In, 1A max ute vid 48 Vdc Sensor.

© 2019 Eurotech Sire System AB.

Mallslingan 20A, 187 66 Täby

Metallgatan 4C, Alingsås