Finansiering

Kontakta oss

Finansiering

 
Vad är funktionshyra?

Funktionshyra är en typ av finansiering som är speciellt lämpad för utrustning som är relaterad till hög eller relativt hög produktion av enheter samt där det finns behov av kontinuerlig service, tjänst och/eller förbrukning. Detta innefattar bland annat Kopiering-/Print, Kaffemaskiner, Röntgenutrustning och nu även UPS – avbrottsfri kraft.

Enkel modell

Serviceavtal inkluderas och blir en bilaga till Funktionshyresavtalet. Detta innebär att många tjänster/produkter hamnar på en enda faktura istället för flera. Funktionshyra minimerar administration och minskar kostnader för fakturahantering för alla. Modellen gör det mycket enkelt att budgetera och fördela samt jämföra kostnader.

Detta är en allt mer efterfrågad finanslösning inom allt fler branscher och fler produkter.

Fördelar med att anlita Eurotech

  • Minimerar administration och fakturahantering
  • Bra för cashflow/likviditet
  • Kan alltid uppgradera till modernare/mer passande utrustning
  • 100 % avdragsgill
  • Mycket enkelt att budgetera och planera likviditet
  • Mycket enkelt att fördela kostnader internt/externt

© 2019 Eurotech Sire System AB.

Mallslingan 20A, 187 66 Täby

Metallgatan 4C, Alingsås