UPS för solceller

SPS - Solar Power Solutions
Kontakta oss

Projektering

UPS för solceller

 

Vad är SPS?

Ett helt nytt sätt där Ni kan säkra Er anläggning och viktiga last på ett miljösmart sätt. Eurotech hjälper Er genom hela processen. lastberäkning, dimensionering, projektledning och service. Våra produkter inom SPS segmentet gör att man kan driva hela sin verksamhet på solenergi men också lagra energin över tid och då kunna nyttja denna under strömavbrott eller när solcellerna inte klarar att leverera full effekt. Tack vare vår unika teknik så kan vi övervaka och manövrera hela händelseförloppet oavsett var installationen är.

Soldriven UPS

En unik lösning för dig som redan har en UPS och vill få ut längre drifttid på denna utan att bytta batterier och med miljön i fokus.

Eurotech erbjuder Er en lösning som gör det möjligt att koppla in solceller på befintlig UPS och därmed öka backup-tiden så länge solcellerna kan leverera effekt. Med vår teknik får Ni möjlighet att kunna sälja Er överproduktion av el, eller lagra den i batterier för nyttjande vid strömavbrott och därmed kraftigt öka driftsäkerheten.

 Egenproduktion

Oavsett storlek på er last så kan Eurotech hjälpa Er till att bli en egenproducent av el.

Att vara självförsörjande är en dröm för många och vi är där för att realisera den. Föreställ Er en fastighet, industri,  bostadsrättsförening eller villa som inte behöver ansluta till det kommunala elnätet. 

Infrastruktur

Världen förändras och Eurotech är med och driver utvecklingen. Att skapa miljömässigt hållbara samhällen kräver god planering och teknisk expertis. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är ett snabbt växande segment där Eurotech har ett brett produktutbud och smarta lösningar. Vi tror på förnybar energi och är här för att leda tekniken.

Vad kan vi hjälpa Dig med?

Se mer här: https://youtu.be/3VVgxctoYU8

 

© 2019 Eurotech Sire System AB.

Mallslingan 20A, 187 66 Täby

Metallgatan 4C, Alingsås