UPS Service

UPS - Uninterruptible Power Service
Kontakta oss

Projektering

UPS Service

Service är ett förebyggande underhåll för att säkerställa avbrottsfri kraft. Ett servicebesök från Eurotech innebär att en certifierad tekniker kommer och utför tester på maskinens funktionalitet och batteriernas kapacitet.

Ett stort antal mätvärden loggas och analyseras för att förebygga och motverka fel i den avbrottsfria kraften.

Våra elektriker har genomgått fullständig utbildning hos våra tillverkares fabriker och har därför kompetens över hela installationen och kan erbjuda one stop shop.

Vi har ett flertal typer av övervakning att erbjuda där alla vanliga typer av protokoll stöds samt batterivårds och övervakningssystemet BACS. Maskinerna är även kompatibla med reläkort för öppnande och slutande signaler.

Service görs på årsbasis och är en del i målsättningen att den avbrottsfria kraften fungerar som det ska och att vi i tid upptäcker potentiella fel innan dom orsakar driftsstörningar samt för att hålla en noggrann uppsikt på batteristrukturen så att vi kan säkerställa en avbrottsfri kraft.

© 2019 Eurotech Sire System AB.

Mallslingan 20A, 187 66 Täby

Metallgatan 4C, Alingsås