Våra mål

Kontakta oss

Vår affärsidé

Eurotech skall sälja, installera och underhålla standardiserade och kundanpassade lösningar inom hela området säker strömförsörjning.

 

Vår vision

Eurotech skall vara Sveriges mest innovativa företag inom säker strömförsörjning.

Miljö & hållbar utveckling

Eurotech arbetar ständigt med att förbättra vårt miljöarbete samt eftersträva effektiv resursanvändning genom att erbjuda våra kunder energieffektiva installationer samt verka för att restprodukter källsorteras i våra projekt. Vi ska värna om att egna och inköpta produkter och materiel är återvinningsbara och skonsamma mot människor och miljö.

© 2019 Eurotech Sire System AB.

Mallslingan 20A, 187 66 Täby

Metallgatan 4C, Alingsås